Kinesiotaping

1 Czym jest kinesiotaping?

Terapia Kinesiology Taping to sensoryczne oddziaływanie plastra na organizm w celu wykorzystania możliwości kompensacyjnych organizmu. Pomocna w terapii bólu, korekcji układu powięziowego, reedukowaniu czynności ruchowych. Adresatem terapii może być każda osoba u której testy wskazują na możliwość redukcji objawów. Kinesiotaping jest metodą terapeutyczną, wspomagającą proces usprawniania w wielu jednostkach chorobowych, polegającą na oklejaniu wybranych fragmentów ciała plastrami o specjalnej strukturze. Jest jedną z metod tapingu. Kinesiotaping ma bezpośrednie oddziaływanie na skórę (głownie na tzw. zakończenia Ruffiniego, receptory bólu, czucia głębokiego), na układ limfatyczny, mięśnie oraz stawy. Bazuje on na kinezjologii i istniejącym w organizmie procesie samoleczenia, dlatego jego działanie jest długofalowe.
2. Działanie i cel stosowania kinesiotapingu
Kinesiotaping jest skuteczny w terapii problemów stawowych i mięśniowych. Bazuje na kinezjologii i zdolnościach organizmu do samoleczenia. Oddziałuje na mięśnie, powięzie, stawy, układ limfatyczny i nerwowy. Działanie kinesiotapingu polega na zmniejszeniu bólu mięśni i stawów, usuwaniu obrzęków limfatycznych, wspomaganiu pracy mięśni oraz korygowaniu niewłaściwej pozycji stawu. Kinesiotaping znajduje również doskonałe zastosowanie w sporcie - m.in. jest często stosowany przez piłkarzy, ma bezpośrednie oddziaływanie na skórę (głownie na tzw. zakończenia Ruffiniego, receptory bólu, czucia głębokiego), na układ limfatyczny, mięśnie oraz stawy. Bazuje on na kinezjologii i istniejącym w organizmie procesie samoleczenia, dlatego jego działanie jest długofalowe. Dodatkowym atutem tej metody jest fakt, że technika ta nie ogranicza ruchów w stawach i nie stanowi żadnej przeszkody w prowadzeniu dotychczasowego stylu życia. Podstawowe funkcje kinesiotapingu to przede wszystkim redukcja bólu, rozluźnienie napiętych mięśni, poprawa funkcji grup mięśniowych nadmiernie rozciągniętych oraz zwiększenie zakresu ruchu. Technika ta przyczynia się do likwidacji obrzęków limfatycznych poprzez usprawnianie krążenia krwi i chłonki, zmniejszenie zastojów tkankowych i stanów zapalnych oraz otwarcie drenażu limfatycznego pod skórą. Plastry pomagają również w korekcji ustawienia stawów, a przez to normalizują napięcie mięśniowe i powięziowe, zmniejszają odczucia bólowe i zwiększają zakres ruchu. Dodatkową zaletą jest oddziaływanie na endogenny system znieczulania. Dzięki wszechstronnemu działaniu kinesiotaping ma znaczenie w leczeniu dolegliwości bólowych kręgosłupa, zarówno w odcinku szyjnym jak i lędźwiowo-krzyżowym, wprowadzając jednocześnie element korygujący postawę. Bardzo dobre efekty osiągane są również poprzez aplikację przy bólach szyi w celu rozluźnienia napiętych mięśni czworobocznych. Plastry Kinesio TexTM używane są obecnie w rehabilitacji neurologicznej, ortopedii i traumatologii, reumatologii oraz ginekologii Przedstawione techniki polecane są również w rehabilitacji pediatrycznej, gdzie mają szerokie zastosowanie, jednocześnie są one dobrze tolerowane przez dzieci stanowiąc ciekawy, kolorowy element terapii.
W zależności od naciągu, taśma może być używana w celu:
zmniejszenia zastoju płynu międzykomórkowego w procesie zapalnym i poprawy drenażu limfatycznego (lekki naciąg)

stymulacji porażonych mieśni (średni naciąg)

korekcyjnego ułożenia w stawie (duży naciąg)
Kinesio Taping jest pomocny w:
zapaleniach ścięgien i ich przyczepów

problemach rzepkowo-udowych

zespole cieśni nadgarstka

częściowych niedowładach kończyn górnych i dolnych (np. po udarach mózgowych)

zastoju limfatycznym pooperacyjnym lub po radioterapii
bólach krzyża
3. Plusy stosowania kinesiotapingu.

Istnieje wiele form terapii, lecz kinesiology taping:
jest dobrze akceptowany przez pacjentów,
działa zgodnie z funkcjonowaniem organizmu przez 24 godziny na dobę, a nie tylko podczas sesji terapeutycznej,
efekt poprawy jest zauważalny bezpośrednio po aplikacji i utrzymuje się po jej usunięciu,
nie wyklucza stosowania innych form terapii (jeżeli konieczne).
4. Kinesiotaping a taping
Kinesiotaping jest jedną z metod tapingu. Jednak pomiędzy tymi metodami terapeutycznymi istnieją podstawowe różnice, przedstawione w tabeli 1.

KINESIOTAPING
  Tabela 1. Różnice pomiędzy kinesiotapingiem a tapingiem

5. Podsumowanie
Kinesiotaping ma następujące właściwości, które sprawiają, że warto go stosować w medycynie sportowej:
wspiera procesy lecznicze i wydolnościowe,
nie posiada negatywnych odczuć skórnych dla pacjenta,
nie posiada lub posiada minimalne odczyny alergiczne skóry,
jest relatywnie tani - redukuje koszty poprzez długi okres używania,
terapia trwa 24 godziny na dobę.
żeby plaster spełniał swoje zadanie musi być przyklejony przez osobę, która umie dobrze się posługiwać tą metodą leczniczą
aplikacje ( naklejenie plastra ) bezwzględnie należy poprzedzić wykonaniem przez terapeutę prostych testów tzw. Przesiewowych
cel zostanie osiągnięty tylko w przypadku doboru przez terapeutę odpowiedniej techniki naklejenia ( do jej wyboru służą min testy przesiewowe ), a także miejsca naklejenia plastra, oraz odpowiedniego przygotowania ciała w miejscu aplikacji