Fala uderzeniowa ESWT - NOWOŚĆ

fala uderzeniowa

        

           Leczenie zogniskowaną falą uderzeniową (tzw.ESWT) to znana na całym świecie i jedna z najskuteczniejszych współcześnie metod zwalczania przewlekłego bólu oraz wielu schorzeń narządu ruchu , jej działanie polega na: poprawie mikrokrążenia i metabolizmu tkanek, rozpuszczaniu zwapniałych fibroblastów, stymulacji produkcji kolagenu, redukcji napięcia tkanek. 
          Przy użyciu elektromagnesu aparat ESWT generuje fale uderzeniowe, która są transmitowane do obszaru zmienionego chorobowo .Fale przenikają przez tkanki i skupiają się we wtórnym ognisku. Dzięki temu fale o działaniu terapeutycznym trafiają dokładnie w ognisko choroby w miejsce poddawane leczeniu. Poza obszarem skupienia energia fali jest za mała, aby dawać efekt biologiczny. To gwarantuje minimalną inwazyjność i wysokie bezpieczeństwo terapii falą uderzeniową. Przedmiotowa terapia w wielu przypadkach jest alternatywą operacji chirurgicznej. Metoda wykazuje 70-80 proc. skuteczności u pacjentów, którzy wcześniej leczeni byli (bezskutecznie) metodami zachowawczymi. W większości przypadków na wynik zabiegu nie trzeba długo czekać, szczególnie przy świeżych zespołach bólowych. Zabieg jest w niewielkim stopniu bolesny, ale nie wymaga znieczulenia. Mechanizm przeciwbólowego oddziaływania omawianej metody leczniczej na organizm znajduje swoje uzasadnienie w niżej opisanych zjawiskach: Fale uderzeniowe uszkadzają błony zakończeń nerwowych, dzięki czemu receptory nerwowe nie mogą gromadzić potencjału i przekazywać sygnałów bólowych. Receptory hiperstymulowane przez fale wstrząsowe, wysyłają impulsy o dużej intensywności, które tłumią sygnały bólowe zgodnie z teorią bramkową. Fale wstrząsowe wyzwalają wolne rodniki w okolicy zakończeń nerwowych zmieniając środowisko chemiczne, co tłumi wyzwalanie impulsów bólowych.
           Do tej pory metoda miała zastosowanie do kruszenia kamieni nerkowych w urologii, oraz w niewielkim zakresie do kruszenia zwapnień w tkankach miękkich, w entezopatiach. Metoda stosowana była również z powodzeniem w celu przyspieszania naturalnego procesu osteogenezy. Od niedawna stosuje się ESWT w leczeniu przewlekłego bólu. W tym przypadku kieruje się falę uderzeniową na mięśniowo- powięziowy punkt spustowy bólu. Nie jest także tajemnicą, że niedawno zaobserwowano także pozytywny wpływ oddziaływania fali uderzeniowej w leczeniu cellulitu i miejscowej otyłości. Stąd też ogromne powodzenie w nowej dyscyplinie - medycynie estetycznej


Wskazania:
– uszkodzenia ścięgien i torebek stawowych,
– zwapnienia okołobarkowe (tendinosis
calcarea),
– zespoły bolesnego barku z ograniczeniem
ruchomości,
– bóle przyczepów ścięgien – łokieć tenisisty
i łokieć golfisty (epicondylitis),
– ból rzepki – kolano skoczka,
– zapalenie przyczepu rozścięgna podeszwowego
– ostrogi piętowe,
– zespoły bólowe stawów, bóle w okolicy bioder
– przewlekłe entezopatie,
– zespoły pourazowe związane z bólem,
– zespół bolesnego Achillesa – achillodynia,
– stymulacja procesu osteogenezy zrostu
kostnego,
– chondromalacja rzepki,
– powtarzające się bóle mięśniowe kończyn
górnych i dolnych,
– zespół mięśnia piszczelowego przedniego,
– dolegliwości bólowe okolicy kości śródstopia
(metatarsalgia),
– terapia powierzchownych punktów
spustowych,
– terapia głębiej położonych punktów
spustowych.
- naciągnięcie mięśni, bóle w okolicy pachwiny,
- bóle nadgarstka- cieśń kanału nadgarstka.

         Zewnątrzustrojowa fala uderzeniowa udowodniła swoją skuteczność podczas największych imprez sportowych w określonych wskazaniach. Skuteczność leczenia sięga 80% i waha się w zależności od tego, czy terapia kończy się całkowitym wyleczeniem, czyli całkowitym usunięciem bólu,czy jego znaczną redukcją. Podczas badań zaobserwowano pewną prawidłowość,
mianowicie skuteczność leczenia znacznie wzrasta u pacjentów, którzy rozpoczęli terapię wcześniej, od momentu pojawienia się dolegliwości. ESWT jest często zalecane, jeżeli konwencjonalne metody fizjoterapii nie przynoszą oczekiwanych efektów.